tama na..

“So many times that I pray you’d find me..”

And until now, I’m still praying..

Asan ka na ba?

Alam kong darating ka.. hindi man sa panahon na kailangang-kailangan kita.. kundi sa panahong masasabi kong kaya ko nang mag-isa..

Marami akong natutunan sa lahat ng nangyari sakin..

Nasaktan ako.. sobra.. Nagtiwala, umasa.. nang matagal.. at nasaktan.. at nasasaktan pa rin paminsan-minsan.

Pero darating pala ang panahon na mas pipiliin mo nang umayos dahil nakakasawa na..

at hindi na tama..

hindi na tama..

pero hindi ako titigil.. na umasa at manampalataya..

hanggang sa maging tama na..

sa wakas..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s